Hvilket Sykehus Tilhører Jeg

Det nye sykehuset skulle ha 0 korridorpasienter. I fjor måtte 3800 .... NYHETER - Aker eller Ahus?. Vestby - Sykehuset Østfold. Ahus Stensby sykehus – Wikipedia. Veiviser for helsepersonell - Oslo universitetssykehus. NYHETER - Aker eller Ahus?